Ar�iv - 2014 - 08/04/2014

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar Mu�la'da

9. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n yerel ayaklar� olan Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar 17 Nisan’da Mu�la’da yap�lacak.

Mu�la S�tk� Koçman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün ev sahipli�inde Mu�la’ya 4. kez giden Bulu�ma'da bu y�l S�k Sorulan Sorular atölyesi ve Gezi direni�i söyle�ileri yap�lacak.

 

Mu�la, 17 Nisan Per�embe, 10.00 – 15.30
10.00, Atölye: S�k Sorulan Sorular, Melahat Deniz
15.30, Söyle�i: Doç. Dr. Osman Elbek (Eksikli�in Diyalekti�i ve Gezi), Evren E. Çakmak (Türkiye’de Yeni Toplumsal Hareketlerin Serüveni ve Gezi)
Adres: Mu�la S�tk� Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ömer Köse Salonu

 

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Yerel Etkinlikleri, Kanada Yerel Giri�imler Fonu, Norveç Büyükelçili�i ve Rainbow Solidarite taraf�ndan desteklenmektedir.