Ar�iv - 2013 - 26/02/2013

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar Yar�n Edirne'de

Kaos GL Derne�i’nin düzenledi�i 8. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n yerel ayaklar�nda yar�nki  durak Edirne olacak. 27 �ubat Çar�amba günü 90’s Cafe’de gerçekle�ecek etkinlik TOG Trakya ve Kaos GL Derne�i ortakl���nda düzenlenecek. Edirne bu y�l HKB’yi 3. kez a��rlam�� olacak.

 

Atölye: “E�cinsellik Bula��c� m�d�r?”

Kaos GL Derne�inden Evren E. Çakmak ve Seçin Tuncel’in yürütece�i atölyede kat�l�mc�lar lezbiyen, gey, biseksüel, trans (LGBT) kimlikler, homofobi ve transfobi, kesi�en ayr�mc�l�k türleri ve özgürlük mücadeleleriyle ilgili konu�ma ve sorular�n� sorma f�rsat� bulacaklar.

 

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar

Bu y�l 8. kez düzenlenen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Yerel Ayaklar� yoluna devam ediyor. “Küresel Ayr�mc�l��a Kar�� Yerel �ttifak” ba�l��� alt�nda bu y�l 20 �ehirde etkinlikler düzenliyor.

 

Homofobi Kar��t� Bulu�ma, cinsiyetçili�e, militarizme, milliyetçi�e, homofobiye ve transfobiye kar�� toplumsal muhalefetin sesini yükseltmeye, küresel ölçekte bir sorun olan ayr�mc�l��a kar�� “yerellerin ittifak�n�” mümkün k�lmaya çal���yor.

 

Siz de Homofobi Kar��t� Bulu�may� yerelinize getirmek isterseniz umut@kaosgl.org adresinden Kaos GL ile ileti�ime geçebilirsiniz. 

 

* Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n yerel ayaklar�, Canada Fund for Local Initiatives taraf�ndan desteklenmektedir.

 

Tarih: 27 �ubat Çar�amba, 15:00-18:00

Adres: 90’s Cafe; Trakya Üniversitesi E�itim Fakültesi alt�, Ay�e Kad�n yerle�kesi, ED�RNE

 

Detayl� bilgi için: evren@kaosgl.org adresine mail atabilirsiniz 

 

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar Program�na bu adresten ula�abilirsiniz.