Ar�iv - 2013 - 22/02/2013

Homofobi Kar��t� Bulu�ma Yar�n Samsun'da

Kaos GL Derne�i'nin d�zenledi�i 8. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n yerel ayaklar�nda bir sonraki durak Samsun. ��ne Deli�i Gen�lik Merkezi'nde yar�n ger�ekle�ecek etkinlikte cinsel y�nelim, cinsiyet kimli�i, cinsel �e�itlilik ve ayr�mc�l�k konu�ulacak.

S�k�a Sorulan Sorular At�lyesi

Kaos GL Derne�i ad�na Aylime Asl� Demir ve �mer Akp�nar'�n y�r�tece�i etkinlikte kat�l�mc�lar lezbiyen, gey, biseks�el, trans (LGBT) kimlikler, homofobi ve transfobi, kesi�en ayr�mc�l�k t�rleri ve �zg�rl�k m�cadeleleriyle ilgili konu�ma ve sorular�n� sorma f�rsat� bulacaklar.

 

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n yerel etkinlikleri Kas�m 2012- Nisan 2013 tarihleri aras�nda ger�ekle�ecek. Bu y�l 8. kez d�zenlenecek olan Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, �ubat, Mart, Nisan ve May�s aylar� boyunca toplam 20 �ehirde homofobi ve transfobi kar��tlar� ile bulu�acak. Bu y�lki etkinliklerden tarihleri kesinle�enlerin program�na bu ba�lant�dan ula�abilirsiniz.

 

Siz de Homofobi Kar��t� Bulu�may� yerelinize getirmek isterseniz umut@kaosgl.org adresinden Kaos GL ile ileti�ime ge�ebilirsiniz.  

 

* Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n yerel ayaklar�, Canada Fund for Local Initiatives taraf�ndan desteklenmektedir.

 

Etkinlik Detaylar�

Tarih: 23 �ubat Cumartesi, 17:00.

Adres: Mimar Sinan Mahallesi, 118. Sokak, No:11 Atakum, 55200 Samsun.

Facabook'ta: https://www.facebook.com/events/123684597810467/?context=create