Ar�iv - 2012 - 17/05/2012

"Homofobi ve Transfobi’ye Bandista �le Ses Ç�kart"

Bandista, Kaos GL’nin Türkiye’de 7 y�ld�r homofobiye kar�� bilinç olu�turmak için düzenledi�i “Homofobi Kar��t� Bulu�ma” kapsam�nda ‘17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��t� Gün’ün ak�am�nda Ankara Nefes Bar’da sahne alacak, �ark�lar�n� homofobi ve transfobiye kar�� çalacak.

"Homofobi ve Transfobi’ye Bandista �le Ses Ç�kart"

17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��t� Gün’de sokakta ba�lat�lacak etkinlikler günün ilerleyen saatlerinde Bandista konseriyle Nefes bara ta��nacak. Transfobiye Homofobiye dur demek, beraber dayan���p e�lenmek isteyen herkes konsere davetli.

Yer: Nefes Bar

Tarih: 17 May�s 2012 - Per�embe

Saat: 21.00

Detayl� bilgi için: 0312 2300358 - animekene@gmail.com