Arşiv - 2011 - 26/10/2011

Anti-Homofobi Kitabının Üçüncüsü Çıktı

Anti-Homofobi Kitabı’nın üçüncüsü, “Heteroseksizme Karşı Gökkuşağı” adıyla çıktı.

Anti-Homofobi Kitabı, Kaos GL Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’nın yayını olarak hazırlanıyor.

Üçüncü Anti-Homofobi Kitabı’nın yazıları, Buluşma’dan seçilen bildiri ve tartışmalar ile kitap için gönderilen makalelerden derlendi.

Üçüncü Anti-Homofobi Kitabı şu bölümlerden oluşuyor:

“Cinsel Haklar”, “Anayasal Eşitlik”, “Sosyal Politika”, “Aile”, “Sosyal Hizmet”, “Ayrımcılığın Şiddeti Olarak Nefret Suçları”, “Hastalık’tan İdeoloji’ye Homofobi ve Transfobi”, “Muhafazakârlık ve Heteroseksizm”, “Sinema”, “Mekân”, “Medya”, “Queer Akademi”, “Sahaya Bakarken: Cinsel Kimlikler”, “Anti-Militarizm” ve “Heteroseksizme Karşı Gökkuşağı”.

Kitabın içinde neler var?

“Heteroseksizme Karşı Gökkuşağı” adıyla yayınlanan kitap 15 bölümden oluşuyor. Kitapta yer alan isimler ve başlıklar şunlar:

Ali EROL, Homofobi ve Transfobiye Karşı Gökkuşağı

Homofobi ve Transfobi Karşıtları Bölgesel Ağ İçin Yüzlerini Birbirlerine Döndüler

CİNSEL HAKLAR

Tuğrul ERBAYDAR, Cinsel Haklar

Cinsel Haklar: Bir IPPF Bildirgesi

Umut ALTUNÖZ, Hekimler LGBT Hakkında Ebeveynlerin Sorularını Nasıl Yanıtlamalıdır?

Elifhan KÖSE, Tıp, Cinsellik ve “Siyasal Beden”

ANAYASAL EŞİTLİK

Ayşen CANDAŞ, Çarpışan Boyutlarıyla Kimlik Siyaseti, Özgürlüğün Koşulları ve Sonuçları Arasında Anayasal Siyaset Yapma Zorunluluğu

SOSYAL POLİTİKA

Volkan YILMAZ, LGBT Hareketi Sosyal Politikayla Neden İlgilenmeli? Neler Talep Edebilir?

AİLE

Burcu BABA, Vatandaşlığın Cinsiyeti: Türkiye’de Muhalif Cinsellikler ve Ebeveynlik

SOSYAL HİZMET

Sedat YAĞCIOĞLU, Sosyal Hizmet Eğitimi Heteroseksizmin Neresine Düşer?

AYRIMCILIĞIN ŞİDDETİ OLARAK NEFRET SUÇLARI

Melek GÖREGENLİ & Pelin KARAKUŞ, Türkiye’deki LGBT Bireylerin Günlük Yaşamlarında Maruz Kaldığı Heteroseksist Ayrımcı Tutum ve Uygulamalar

Özlem ÇOLAK, Ayrımcılığın Görünen En Şiddetli Yüzü: Nefret Suçları

Sumru ATUK, Saldırgan Normallik

HASTALIK’TAN İDEOLOJİ’YE HOMOFOBİ ve TRANSFOBİ

Umut ŞAH, “Eşcinsellik Hastalık [Ve Dahası] Sapkınlıktır”, Bir “Eleştirel Söylem Analizi” Denemesi

Berk Efe ALTINAL, Homo‘fobi’ ve Psikolojikleştirme

Gökçen B. DİNÇ, İslam ve Homofobi: Tarihsel Bir Perspektif

Koray YILMAZ-GÜNAY & Salih WOLTER, Almanya’daki Müslüman Örgütlerin Homofobi Karşıtı Açıklamaları

MUHAFAZAKÂRLIK VE HETEROSEKSİZM

Melek GÖREGENLİ, Sistemin Meşrulaştırılması ve Sürdürülmesi İdeolojisi Olarak Muhafazakârlık

Devrim SEZER, “Muhafazakâr Demokratlar”ın Açmazı: Toplumsal Önyargıların Kıskacında (LGBT’lerin) İnsan Hakları

Nilgün TOKER KILINÇ, “Ya Benim İsteğim Gibi Olursunuz ya da Toplum Sizi Hizaya Sokar”

Simten COŞAR, “Türk Aile Yapısına ‘Zarar Vermeme’ Kaydı, Nihai Olarak LGBT’yi Heteroseksüel Olmaya Çağırmaktır”

Zehra F. KABASAKAL ARAT, “Herkes Benim Vatandaşım Ama Heteroseksüel Olmak Koşuluyla!”

Zeynep GAMBETTİ, “Muhafazakârlık Ayrımcıdır ve Bundan Gocunmaz”

Aksu BORA, Zozan ÖZGÖKÇE, Nihal AHİOĞLU-LİNDBERG, Barış KILIÇBAY, “Korunacak Aile Değerleri Kimin İçin?”

SİNEMA

Yusuf ERADAM, Cennet Mekân Panopticon: Dünya Sinemasında LGBT Bellek Örüntüleri, Klişeleri & Homofobinin Beslenme Çantası

MEKÂN

Atalay GÖÇER, Mekân ve Cinsellik

MEDYA

İdil Engindeniz ŞAHAN, 80’lerden Günümüze Eşcinsel Hareketin Medyayla İlişkisi

QUEER AKADEMİ

Şahin AÇIKGÖZ & Ece SALTAN, Üniversitede Queer Çalışmalarına Doğru: Toplumsal Cinsiyet ve Queer Çalışmaları Sertifika Programı

SAHAYA BAKARKEN: CİNSEL KİMLİKLER

Pınar ÖZTÜRK & Yeliz KINDAP, Lezbiyenlerde ve Biseksüel Kadınlarda İçselleştirilmiş Homofobi, Benlik Saygısı ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi

Evrim ERSAN, Şiddetin Cinsel Kimliğin Kurgulanmasındaki Rolü, Transgender Bir Seks İşçisinin Biyografik Kurgusu Bağlamında: Savaş Alanı Olarak Biyografi

Yılmaz GELDİ & Ferhat YOLCU, Eskişehir’de Eşcinsellere Yönelik Tutum ve Davranışların Kuşaklara Göre Değişimi

ANTİ-MİLİTARİZM

Kürşad KIZILTUĞ, Kavramları Belirginleştirmek: Anti-Militarizm ve Savaş Karşıtlı Hareket

Çiğdem AKGÜL, Militarizmin Küresel Maşası: “Profesyonel Askerlik”

Yeliz KIZILARSLAN, Milliyetçi-Militarist Erkeklik Söyleminin İnşasında Bulandırılan Cinsiyet Sınırları: Travesti Kimliğinin Oluşumunda Militarizm ve Feminist Eleştiri

HETEROSEKSİZME KARŞI GÖKKUŞAĞI

Merve YILMAZBİLEK, Maskeli Balo Bitsin, Gökkuşağı Renklerini Göstersin

Medina KARADAĞ, ‘Kendi’lik Mümkün Müdür?

Seda KUNDAKÇI, Murathan Mungan’ın Üç Aynalı Kırk Oda Kitabında Heteroseksizm Eleştirisi

Elçin KURBANOĞLU, Türkiye’deki LGBTT Hareketinin Tarihi

Levent ŞENTÜRK, Heteroseksüellik ve Heteronormativizm

Jamie HECKERT, Sınırları Muhafaza Etmek: Kimlik ve Siyaset

HOMOFOBİYE KARŞI BÖLGESEL AĞ -Ortadoğu, Kafkasya ve Balkan Ülkeleri LGBT Ağı

7. BULUŞMA

Kitap nasıl edinilir?

Dağıtımı ücretsiz yapılacak Anti-Homofobi Kitabı’nın içeriği, insan haklarının yaygınlaştırılması amacıyla serbestçe kullanılabilecek. Kitap, Kaos Kültür Merkezi’nden temin edinilebilir.

Baskısı tükenen Anti-Homofobi Kitabının ilkinin elektronik versiyonu ise şu adresten indirilebilir.

http://www.antihomofobi.org/arsiv/2009_anithomofobi_kitabi_cikti.htm

Anti-Homofobi Kitabı’nın “Homofobi Kimin Meselesi?” adıyla yayınlanan ikincisinin baskısı tükenmek üzere.

http://www.antihomofobi.org/arsiv/2010_antihomofobi_kitabi_iki.htm

Anti-Homofobi Kitabı’nın üçüncüsü şu adresten indirilebilir:

http://www.kaosgldernegi.org/resim/kutuphane/dl/antihomofobikitabi3.pdf