Ar�iv - 2010 - 11/05/2010

Medyan�n Homofobisine Kar�� Hacettepe'de Bulu�ma

30 Nisan g�n� Eski�ehir Anadolu �niversitesi'ndeki "Medyan�n Homofobisi, Homofobinin Medyas�" ve 5 May�s g�n� �stanbul �niversitesi'ndeki "Homofobi Medya'da Farz M�d�r?" panellerinin ard�ndan, s�rada Hacettepe �niversitesi var!

13 May�s Per�embe g�n� "Yeni Medya Ortam�nda �rg�tlenme ve Nefret S�ylemi" ba�l��� alt�nda panelde yer alacak konuklar Mutlu Binark, Eser Ayg�l ve Gamze G�ker. Panel, Tu�rul �ubuk�u Salonu'nda saat 15:00'da ba�layacak.

13 MAYIS 2010, PER�EMBE
Hacettepe �niversitesi, Beytepe Kamp�s�
Yer: Tu�rul �ubuk�u Salonu
Saat: 15:00
Yeni Medya Ortam�nda �rg�tlenme ve Nefret S�ylemi

"Yeni Medya Ortam�nda Olanaklar ve Olamayanlar", Mutlu Binark
"Facebook �rne�i �zerinden Nefret S�yleminin �retimi ve Peki�tirilmesi", Eser Ayg�l
"Yeni Medya Ortam�nda Aktivizm ve �rg�tlenmeler", Gamze G�ker