Ar�iv - 2010 - 29/04/2010

Ege'den Dokuz Eyl�l'e Homofobi Kar��t� Bulu�ma �zmir'de

Homofobi Kar��t� Bulu�ma, 1 May�s'tan 17 May�s'a son aya giriyor. Mart ve Nisan program�n�n ard�ndan homofobi kar��tlar� May�s'ta, �zmir, �stanbul ve Ankara'da bulu�uyorlar.

�zmir Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n ev sahipli�ini Siyah Pembe ��gen Derne�i, Ege �niversitesi Psikolojik Dan��ma Toplulu�u ve Dokuz Eyl�l �niversitesi Toplum G�n�ll�leri ��renci Toplulu�u ile birlikte yap�yor.

�zmir'de Ege ve Dokuz Eyl�l kamp�slerindeki bulu�malara, �stanbul Bilgi �niversitesi Hukuk Fak�ltesi'nden Dr. K�r�ad Kahramano�lu modere edecek.

�zmir bulu�mas�n�n konu�mac�lar� ise "Bir �tekile�tirme Prati�i Olarak Cinselli�in T�bbile�tirilmesi ve E�cinsellik" ile Gazi �niversitesinden Psikiyatr, Prof. Dr. Sel�uk Candansayar; "Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi" ile Sosyal Psikolog Prof Dr. Melek G�regenli ve "�nsan Haklar�n�n �nsan�n�n Cinsiyeti" ba�l�kl� sunumu ile Ege �niversitesinden Felsefeci Do�. Dr. Nilg�n Toker.

Bel�ikal� y�netmen S�meya K�kten'in "Yasak Hisler" adl� filmi g�sterimi, 2 May�s Pazar g�n�, saat 16:00'da, Vas�f �ng�ren Sanat Merkezi'nde olacak.

�ZM�R
Siyah Pembe ��gen �zmir Derne�i

2 MAYIS 2010, PAZAR, Vas�f �ng�ren Sanat Merkezi
Film G�sterimi, Saat: 16:00
"Yasak Hisler" (Sens Interdits), 84 dk., 2008
S�meya K�kten, Bel�ika

3 MAYIS 2010, PAZARTES�, Ege �niversitesi
Ege �niversitesi Psikolojik Dan��ma Toplulu�u
Yer: �leti�im Fak�ltesi 1 No'lu Amfi
Saat: 13:00-14:30
"Homofobi Kimin Meselesi?"
Moderat�r: Dr. K�r�ad Kahramano�lu, �stanbul Bilgi �niversitesi Hukuk Fak�ltesi
"�nsan Haklar�n�n �nsan�n�n Cinsiyeti"
Do�. Dr. Nilg�n Toker, Felsefe, Ege �niversitesi
"Bir �tekile�tirme Prati�i Olarak Cinselli�in T�bbile�tirilmesi ve E�cinsellik"
Prof. Dr. Sel�uk Candansayar, Psikiyatr, Gazi �niversitesi

4 MAYIS 2010, SALI, Dokuz Eyl�l �niversitesi
Dokuz Eyl�l �niversitesi Toplum G�n�ll�leri ��renci Toplulu�u
Yer: Buca E�itim Fak�ltesi Konferans Salonu
Saat: 13:00-14:30
"Homofobi Kimin Meselesi?"
Moderat�r: Dr. K�r�ad Kahramano�lu, �stanbul Bilgi �niversitesi Hukuk Fak�ltesi
"Bir �tekile�tirme Prati�i Olarak Cinselli�in T�bbile�tirilmesi ve E�cinsellik"
Prof. Dr. Sel�uk Candansayar, Psikiyatr, Gazi �niversitesi
"Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi"
Prof. Dr. Melek G�regenli, Sosyal Psikolog, Ege �niversitesi

Vas�f �ng�ren Sanat Merkezi:
Alsancak K�br�s �ehitleri Caddesi 1483 sokak No:20 �zmir

Dokuz Eyl�l Buca E�itim Fak�ltesi Konferans Salonu:
U�ur Mumcu Cad. 135. Sk. No:5 35160 Buca - �zmir

Ege �niversitesi �leti�im Fak�ltesi 1 No'lu Amfi:
Ege �niversitesi �leti�im Fak�ltesi, Bornova - �zmir