Ar�iv - 2010 - 11/03/2010

�ukurova'da Homofobi Kar��t� Bulu�ma!

�ukurova'da Homofobi Kar��t� Bulu�ma!

Karadeniz'deki Trabzon ve Samsun etkinliklerinin ard�ndan, Homofobi Kar��t� Bulu�ma'n�n be�incisi �ukurova program� ile devam ediyor.

�ukurova b�lgesinde, Adana ve Mersin'deki etkinler 13-17 Mart tarihlerinde. Tabipler Odas� Adana Genel Sekreteri Prof. Dr. G�l�ah �eydao�lu ile T�p Fak�ltesi'nden Prof. Dr. Erbu� Keskin'in birlikte modere edecekleri �ukurova �niversitesindeki 15 Mart Pazartesi g�nk� oturumda, "Bir �tekile�tirme Prati�i Olarak Cinselli�in T�bbile�tirilmesi ve E�cinsellik" ile Gazi �niversitesinden Psikiyatr, Prof. Dr. Sel�uk Candansayar; "Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi" ile Sosyal Psikolog Prof Dr. Melek G�regenli ve "E�cinselli�in Adland�r�l���n�n ve Anlamland�r�l���n�n T�rkiye Seyri" ile Kaos GL'den Ali Erol yer alacaklar.

Psikoloji Toplulu�u'nun evsahipli�indeki, Mersin �niversitesinde, 17 Mart �ar�amba g�nk� oturuma ise Adana'daki konu�mac�lara ek olarak "�nsan Haklar�n�n �nsan�n�n Cinsiyeti" ba�l�kl� sunumu ile Ege �niversitesinden Felsefeci Do�. Dr. Nilg�n Toker dahil olacak.

�ukurova E�cinsel �nisiyatifi'nin toplant�s� ise 13 mart Cumartesi g�n�, saat 14:00'de, STGM Adana Yerel destek Merkezi'nde olacak.

Bel�ikal� y�netmen S�meya K�kten'in "Yasak Hisler" adl� filmi g�sterimi, 14 Mart Pazar g�n�, saat 14:00'de, �nisiyatif Sanat Merkezi'nde olacak. Film sonras� sohbet edilecek.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma, Kayseri, Edirne, Van, Antalya, Eski�ehir, Diyarbak�r, �zmir, �stanbul ve Ankara programlar�n�n ard�ndan, 16 May�s Pazar g�n� yap�lacak "Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��" ile Ankara'da tamamlanacak.

ADANA

14 MART 2010, PAZAR

Film G�sterim & Sohbet: Yasak Hisler, Y�n: S�meya K�kten, Bel�ika

15 MART 2010, PAZARTES�, �ukurova �niversitesi

Yer: T�p Fak�ltesi, Hipokrat Amfisi, Saat: 13:00

"Homofobi Kimin Meselesi?"

Moderat�r: Prof. Dr. Erbu� Keskin, T�p Fak�ltesi & Prof. Dr. G�l�ah �eydao�lu, Tabipler Odas� Adana Genel Sekreteri

"E�cinselli�in Adland�r�l���n�n ve Anlamland�r�l���n�n T�rkiye Seyri"
Ali Erol, Kaos GL

"Bir �tekile�tirme Prati�i Olarak Cinselli�in T�bbile�tirilmesi ve E�cinsellik"
Prof. Dr. Sel�uk Candansayar, Psikiyatr, Gazi �niversitesi

"Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi"
Prof Dr. Melek G�regenli, Sosyal Psikolog, Ege �niversitesi

MERS�N

17 MART 2010, �AR�AMBA, Mersin �niversitesi, Saat: 13:00

Yer: U�ur Oral Kongre Merkezi B Salonu, �iftlik Kamp�s�

"Homofobi Kimin Meselesi?"

"E�cinselli�in Adland�r�l���n�n ve Anlamland�r�l���n�n T�rkiye Seyri"
Ali Erol, Kaos GL

"Bir �tekile�tirme Prati�i Olarak Cinselli�in T�bbile�tirilmesi ve E�cinsellik"
Prof. Dr. Sel�uk Candansayar, Psikiyatr, Gazi �niversitesi

"Hastal�k'tan �deoloji'ye Homofobi"
Prof Dr. Melek G�regenli, Sosyal Psikolog, Ege �niversitesi

"�nsan Haklar�n�n �nsan�n�n Cinsiyeti"
Do�. Dr. Nilg�n Toker, Felsefe, Ege �niversitesi