Ar�iv - 2009 - 12/04/2009

�zmir Program�

4. ULUSLARARASI HOMOFOB� KAR�ITI BULU�MA �ZM�R PROGRAMI

2 MAYIS 2009, Cumartesi

Film G�sterimleri
"Lut Peygamber'in Kar�s�", 2008, 10'
Y�netmen: Koray Durak & Harjant Gil

"Hen�z De�il!", KKTC, 2009, 21'20''
Y�netmen: Esra Ummak

"Erkeler Tuvaleti", 2001, 06'17
Y�netmen: P�nar Be�ik�i

Yer: Frans�z K�lt�r Merkezi,
Saat: 16:00

Parti
BlackPink Parti!

Yer: Crystal Club (Alsancak, �zmir Liman� Kar��s�)
Saat: 21:00-03:00

3 MAYIS 2009, Pazar

LGBTT Bireylerin �nsan Haklar�: Homofobi ve Ayr�mc�l�k

Moderat�r: Tu�rul Ery�lmaz, Radikal Gazetesi Ekler Genel Yay�n Y�netmeni

"Hangi hukuk? Kimin ahlak�?"
Yrd. Do�. Dr. Devrim Sezer, �zmir Ekonomi �niversitesi

"T�rk Edebiyat�nda Homofobi"
�mer T�rke�, Ele�tirmen

"Kutsal Mikhail'in �ld�rd��� Ejder ve Homofobik Erkek Bedeni"
Prof. Dr. Nevzat Kaya, Ege �niversitesi, Alman Edebiyat� B�l�m�

Ali Erol, Kaos GL Derne�i

Yer: Frans�z K�lt�r Merkezi
Saat: 16:00-18:00

4 MAYIS 2009, Pazartesi

LGBTT Bireylerin �nsan Haklar�: Homofobi ve Ayr�mc�l�k

Moderat�r: Prof. Dr. Melek G�regenli, Ege �niversitesi, Sosyal Psikoloji
Do�. Dr. Nilg�n Toker, Ege �niversitesi Felsefe B�l�m�
Prof. Dr. Hayriye Elbi, Ege �niversitesi, T�p Fak�ltesi Psikiyatri Anabilimdal� Ba�kan�
Prof. Dr. Yusuf Eradam, Bah�e�ehir �niversitesi
Ali Erol, Kaos GL Derne�i

Yer: Ege �niversitesi K�lt�r ve Sanat Evi
Saat: 13:30-16:30

ADRESLER

�zmir Frans�z K�lt�r Merkezi
Cumhuriyet Bulvar� No:152 Alsancak-�zmir

Ege �niversitesi K�lt�r Sanat Evi
Ege �niversitesi Kamp�s� / Bornova