Ar�iv - 2009 - 12/04/2009

�stanbul Program�

4. ULUSLARARASI HOMOFOB� KAR�ITI BULU�MA �STANBUL PROGRAMI

8 MAYIS 2009, CUMA

Parti: �stanBULu�ma Partisi
Yer: Bigudi Bar, Taksim
Saat: 22:00

9 MAYIS 2009, CUMARTES�

LGBTT Cinayetleri: Neden Hedefler, Neden �ld�r�l�yorlar, Katiller Neden Bulunam�yor?
Moderat�r: Ali Erol, Kaos GL

"LGBTT'lerin Medyada Temsili"
Prof. Dr. Yasemin �nceo�lu, Galatasaray �niversitesi, �leti�im Fak�ltesi

"LGBTT Cinayetlerinde Soru�turma"
Prof. Dr. Sevil Atasoy, Uluslararas� Adli Bilimler Merkezi (IFSS) Ba�kan�

Umut G�ner, Kaos GL Derne�i

Yer: Goethe Institut / Alman K�lt�r Merkezi
Saat: 15:00-16:30

10 MAYIS 2009, PAZAR

HOMOFOB�YE KAR�I FORUM
"E�cinsellere Y�nelik Ha�l� Seferleri"

Moderat�r: Hale Bolak Boratav, Psikolog, �stanbul Bilgi �niversitesi Psikoloji B�l�m�
Yrd. Do�. Dr. Murat Paker, �stanbul Bilgi �niversitesi, Psikoloji B�l�m�

"Psikiyatrinin Homofobisi"
Dr. Nesrin Yetkin, Psikiyatr, Cinsel E�itim, Tedavi ve Ara�t�rma Derne�i (CETAD) Ba�kan�
Prof. Dr. Sel�uk Candansayar, Psikiyatr, Gazi �niversitesi
Ali Erol, Kaos GL Derne�i

Yer: Goethe Institut / Alman K�lt�r Merkezi
Saat: 15:00-16:30

12 MAYIS 2009, SALI

PANEL: HETEROSEKS�ZM� ANLAMAK

Moderat�r: Berkay Yavuz, Bo�azi�i �niversitesi
G�lkan, Lilith Kolektifi
Bawer �ak�r, Bianet
Belgin �elik, Lambdaistanbul
Murat Y�ksel, Psikolog, Pozitif Ya�am Derne�i

Yer: Demir Demirgil Salonu (�fb), Bogazi�i �niversitesi
Saat: 17:00-18:30

OYUN: Tecav�z
Yazan: Franco Rame - Dario Fo
Oynayan: Esmeray
Yer: Demir Demirgil Salonu (�fb), Bogazi�i �niversitesi
Saat: 20:00

Bo�azi�i �niversitesi Homofobi Kar��t� Bulu�ma, �stanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu-Giri�imi (�ATP-G)'nin katk�lar�yla organize edilmi�tir.

ADRESLER

Goethe-Institut �stanbul / Alman K�lt�r Merkezi
Yeni�ar�� Cad. 32, 34433 Beyo�lu - �stanbul, T�rkiye

Bo�azi�i �niversitesi Demir Demirgil Salonu
G�ney Kamp�s Bebek �STANBUL
Tel: 0212 359 67 03 - 66 09

Bigudi Bar
Balo Sokak No:20, Kat:4 Taksim, �STANBUL